Geïnteresseerde vorsers, die verplicht lid moeten zijn van een universitaire instelling in ons land, kunnen steun vragen aan het Fonds door een dossier in te dienen vóór 31 januari 2018.
Meer info