Coeur de femmeCardiovasculaire aandoeningen blijven de belangrijkste doodsoorzaak in België. In 2016 waren ze verantwoordelijk voor 31% van alle sterfgevallen bij vrouwen en 27% bij mannen. De verkeerde perceptie dat deze aandoening vooral mannen treft is onder meer te wijten aan het feit dat cardiovasculaire aandoeningen zich bij vrouwen slechts op latere leeftijd manifesteren, eens de hormonale bescherming verdwenen is.

Mobiliseren van vorsers
Het Fonds voor Hartchirurgie denkt dat het evident is dat het wetenschappelijk onderzoek moet worden gestimuleerd voor een betere opvang van hartaandoeningen bij vrouwen. In 2018 heeft de vzw dan ook een oproep tot projecten gelanceerd bij de Belgische universiteiten rond het thema van de interactie tussen geslacht en cardiovasculaire gezondheid. Bij het begin van het academische jaar ontving de wetenschappelijke raad van het fonds 8 aanvragen tot financiering van onderzoeken die allen van uitstekende kwaliteit bleken, maar omwille van budgettaire beperkingen konden er slechts 2 weerhouden worden …

Een van de geselecteerde projecten werd voorgelegd door Dirk De Bacquer, van de Groep voor Epidemiologisch Cardiovasculair Onderzoek, en Delphine De Smedt, van het Departement Volksgezondheid van de Universiteit Gent. Beide professoren wensen na te gaan of deze perceptie eveneens een invloed heeft op de dagelijkse klinische praktijk en op de opvolging van vrouwen met een gekende hartaandoening.

Om beter het hart van de dames te verzorgen, dient het wetenschappelijk onderzoek aangemoedigd te worden om rekening te houden met interacties tussen geslacht en gezondheid. Meer specifiek is het doel de verschillen te bestuderen tussen beide geslachten inzake controle van risicofactoren, medicamenteuze behandelingen, gedragsveranderingen, veranderingen van de levenskwaliteit en van de prognose, en na te gaan in welke mate die verschillen verminderd of toegenomen zijn tijdens het laatste decennium.

Deze studie, gebaseerd op een groot aantal vrouwelijke patiënten, zou zeer pertinente resultaten moeten leveren voor clinici, professionele gezondheidswerkers en beslissingsnemers, alsook op het vlak van de gezondheid en het welzijn van vele vrouwelijke hartpatiënten.

Allen samen het wetenschappelijk onderzoek financieren
Dit onderzoek vergt een doctoraatsbeurs voor een budget van 105.000 €. Iedereen kan een bijdrage leveren door een gift op rekening BE15 3100 3335 2730 van het Fonds voor Hartchirurgie… met als mogelijk gevolg dat ooit het leven gered wordt van een vrouw uit eigen omgeving die ons dierbaar.