Prix B 2021 - Victor KAMOENSinds 1998 belicht de Jacqueline Bernheimprijs elk jaar een doctoraatsthesis met betrekking tot cardiologie en uitgevoerd in een Belgische universiteit. De 23e prijs is toegekend door het Fonds voor Hartchirurgie aan Dr. Victor KAMOEN, 30 jaar oud, voor zijn onderzoek aan de Universiteit Gent over de beoordeling van de ernst van mitralisregurgitatie.

Mitralisregurgitatie (MR), ook bekend als mitralisinsufficiëntie, is een van de meest voorkomende hartklepaandoeningen met een aanzienlijke impact op morbiditeit en mortaliteit. Het gebrek aan strakheid van de mitralisklep is de oorzaak van de abnormale reflux van bloed van de linkerventrikel naar het linkeratrium, voornamelijk tijdens de systole, dat wil zeggen, wanneer de linkerventrikel samentrekt. Ernstige regurgitatie kan leiden tot atriumfibrilleren dat de pompefficiëntie van het hart vermindert, of embolie, die een beroerte of hartfalen veroorzaakt.

Van groot belang voor de klinische besluitvorming
De ernst van MR is gebaseerd op verschillende echocardiografische methoden waarvan de toepasbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid niet unaniem zijn. Dr. Kamoen en zijn team hebben een nieuwe echocardiografische methode ontwikkeld en gevalideerd om de ernst van mitralisregurgitatie te beoordelen : de Average Pixel Intensity (API). Hun onderzoek heeft de haalbaarheid en reproduceerbaarheid van de API-methode aangetoond bij grote cohorten patiënten met verschillende soorten mitralisregurgitatie.

Ontworpen om de diagnose te verbeteren en de behandeling van dit veel voorkomende hartklepprobleem te optimaliseren, heeft de API-methode ook verschillende voordelen, maar ze wordt nog steeds geconfronteerd met praktische en theoretische beperkingen die toekomstig onderzoek zal moeten aanpakken om het volledige potentieel van de methode te ontsluiten en een klinisch verschil te maken voor een toenemend aantal patiënten. Het bedrag van de Jacqueline Bernheim-prijs (25.000 euros) komt op het juiste moment om de voortzetting van dit veelbelovende werk te financieren.

Meer te weten : lees het artikel van Christian Dubrulle.


Foto : Victor Kamoen, laureaat van de Bernheimprijs 2021, met zijn thesis promotor, Professor Frank Timmermans.