Het Fonds voor Hartchirurgie doet elk jaar een oproep tot projecten in de loop van het laatste kwartaal. Geïnteresseerde vorsers, die verplicht lid moeten zijn van een universitaire instelling in ons land, kunnen steun vragen aan het Fonds door een dossier in te dienen vóór 31 januari van het daaropvolgende jaar.

Het dossier

Opgesteld in het Engels, omvat steeds :

  • een korte presentatie van het geplande onderzoek (maximum 3 pagina’s),
  • het curriculum vitae van elke vorser, met vermelding van alle publicaties
  • een budgettaire raming van het project (inclusief BTW) en vermelding van andere financieringsbronnen

De dossiers worden per e-mail opgestuurd naar het Fonds aan eliane.fourre@hart-chirurgie-cardiaque.org.

Ze worden vervolgens onderzocht door het Wetenschappelijk Comité van het Fonds. De definitieve keuze van de projecten wordt vastgelegd in de loop van de maand maart en de geselecteerde auteurs worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht. Oproep tot projecten in pdf-formaat.

Diffusie en evaluatie

Het Fonds lanceert een zo breed mogelijke oproep tot projecten binnen de universitaire gemeenschap van ons land. Selectiecriteria, evaluatieprocedures en financieringsmodaliteiten worden duidelijk uitgelegd in de oproep tot projecten. Vóór elke deliberatie meldt elk lid van het Wetenschappelijk Comité (permanent lid of genodigd expert) of het belangenvermenging vreest, waarna eventueel de deelneming aan de discussies stopt.

Oproep tot projecten in pdf