Fonds voor hartchirurgie
nl | fr

Een gezond hart

Ons hart beschikt over een kracht waar geen enkele pomp van een dergelijk bescheiden omvang aan kan tippen. Het levert, tijdens een heel mensenleven, een fantastische prestatie door zich gemiddeld 70 keer per minuut samen te trekken en te ontspannen, om tezelfdertijd 5 liter bloed, wat neerkomt op 7.200 liter per dag, aan en af te voeren.

Het hart vervult een hoofdfunctie: het zorgt voor de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen die onmisbaar zijn voor het functioneren van elk van onze cellen. Dit betekent ook dat het al onze aandacht en zorgzaamheid verdient.

Er zijn heel wat hart- en vaatrisico’s die we niet kunnen vermijden noch veranderen: erfelijkheid, geslacht en leeftijd. Maar er bestaan nog andere risico’s die we wel kunnen voorkomen en waarvan we de gevolgen kunnen beperken.

Hoe? Door er eenvoudige en adequate principes qua levensstijl op na te houden, die binnen ieders bereik liggen, zoals een evenwichtige en gezonde voeding, regelmatige en voldoende lichaamsbeweging, definitief stoppen met roken en matig gebruik van alcohol.

Het is dus meer dan ooit nodig om naast de geboekte vooruitgang op therapeutisch gebied, de preventiecampagnes ten aanzien van een ruim publiek en dit van jongs af aan, te intensifiëren.

 

Alle news lezen

Contact

Fonds voor Hartchirurgie
Tenbosstraat 11 - 1000 Brussel
T.02 644 35 44 - F. 02 640 33 02
info@hart-chirurgie-cardiaque.org
IBAN BE15 3100 3335 2730
BIC: bbrubebb