Nieuws

30/03/2022

Mitralisinsufficiëntie beter beoordelen

Sinds 1998 belicht de Jacqueline Bernheimprijs elk jaar een doctoraatsthesis met betrekking tot cardiologie en uitgevoerd in een...

22/09/2021

Nier- en hartfalen

Van de mensen met hartfalen heeft 60% chronisch nierfalen. Maar dialyse kan het hart overbelasten: 43% van de dialysepatiënten met...

Insuffisance rénale et cardiaque

23/03/2021

Jacqueline Bernheimprijs 2021 beloont een onderzoeker van UHasselt

Als winnaar van de Jacqueline Bernheim Prijs heeft Dr. Pieter Martens grondig cardiale resynchronisatietherapie onderzocht in de...

22/01/2019

Om beter het hart van vrouwen te verzorgen

Cardiovasculaire aandoeningen blijven de belangrijkste doodsoorzaak in België. In 2016 waren ze verantwoordelijk voor 31% van alle...

ETHISCHE FONDSENWERVING

Het Fonds voor Hartchirurgie onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Dit houdt in dat donatoren, medewerkers en personeelsleden tenminste één keer per jaar op de hoogte worden gebracht over hoe de verworven fondsen werden aangewend.

Syntheseschema van het jaarrapport.