Nieuws

12/09/2022

Vrouwenharten lijden...

...zoals die mannen ! Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen in België. Maar in de collectieve...

30/03/2022

Mitralisinsufficiëntie beter beoordelen

Sinds 1998 belicht de Jacqueline Bernheimprijs elk jaar een doctoraatsthesis met betrekking tot cardiologie en uitgevoerd in een...

22/09/2021

Nier- en hartfalen / BUDGET: 20.000 €

Van de mensen met hartfalen heeft 60% chronisch nierfalen. Maar dialyse kan het hart overbelasten: 43% van de dialysepatiënten met...

23/03/2021

Jacqueline Bernheimprijs 2021 beloont een onderzoeker van UHasselt

Als winnaar van de Jacqueline Bernheim Prijs heeft Dr. Pieter Martens grondig cardiale resynchronisatietherapie onderzocht in de...

ETHISCHE FONDSENWERVING

Het Fonds voor Hartchirurgie onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Dit houdt in dat donatoren, medewerkers en personeelsleden tenminste één keer per jaar op de hoogte worden gebracht over hoe de verworven fondsen werden aangewend.

Syntheseschema van het jaarrapport.