Fonds voor hartchirurgie
nl | fr

Wie zijn wij?

Het «FONDS VOOR HARTCHIRURGIE », een vereniging zonder winstoogmerk (KBO nr 0420805893), stelt zich als taak de strijd aan te gaan tegen de aanhoudende moderne epidemie van hart- en vaataandoeningen, die in ons land de eerste doodsoorzaak zijn ondanks de geboekte vooruitgang wat betreft de behandeling van hartpatiënten. De huidige levensstijl werken risicofactoren van hart- en vaataandoeningen in de hand en daarnaast ligt de langere levensverwachting aan de oorsprong van een groeiend aantal gevallen van hartfalen.

Het actieveld van het Fonds bestaat uit:

Om aan deze taak te kunnen voldoen, doet het Fonds een beroep op uw vrijgevigheid.

Raad van Bestuur

Prof. Jean-Louis Le Clerc, Voorzitter
Prof. Pierre Wauthy, Gedelegeerde bestuurder
Dhr Philippe Van Halteren
Prof. Pierre Viart

De oprichtingsstatuten van 1980
Gecoördineerde statuten (18118645 - 30 juli 2018)

 

Alle news lezen

Contact

Fonds voor Hartchirurgie
Tenbosstraat 11 - 1000 Brussel
T.02 644 35 44 - F. 02 640 33 02
info@hart-chirurgie-cardiaque.org
IBAN BE15 3100 3335 2730
BIC: bbrubebb