Fonds voor hartchirurgie

28 mei #iksteunhethartvanvrouwen

Bij vrouwen is de eerste oorzaak van mortaliteit niet diegene die men denkt: cardiovasculaire aandoeningen doden namelijk 7 maal meer vrouwen dan borstkanker, en veel meer vrouwen (56%) dan mannen (46%). Deze cijfers logenstraffen het alom verspreide cliché dat myocardinfarct een typisch mannelijk aandoening zou zijn van gestresseerde en hardwerkende mannen.

Hartinfarct wordt dus onderschat bij vrouwen. Meer nog: het aantal jonge vrouwen met een hartinfarct neigt toe te nemen, onder meer wegens een toename van tabaksgebruik en obesitas.

Uw Fonds heeft daarom toegezegd innovatief onderzoek te steunen, hetzij klinisch, hetzij fundamenteel of epidemiologisch, specifiek inzake het vrouwelijke hart, en heeft deze 28 mei een oproep gelanceerd voor projecten in alle universiteiten van het land.

Daarnaast heeft het Fonds de steun gekregen van het BBDO-bureau om een bewustwordingscampagne te ontwikkelen voor het grote publiek en gezondheidsactoren over dit cruciale volksgezondheidsprobleem: posters, hashtags, een sticker op Instagram en een interview met professor Berkenboom in Ons Hart zijn de belangrijkste hulpmiddelen voor de eerste golf van de campagne.

 

Alle news lezen

Contact

Fonds voor Hartchirurgie
Tenbosstraat 11 - 1000 Brussel
T.02 644 35 44 - F. 02 640 33 02
info@hart-chirurgie-cardiaque.org
IBAN BE15 3100 3335 2730
BIC: bbrubebb